Zarejestruj się | Zaloguj się
Jesteś tutaj: Strona główna >> Polityka Prywatności

Polityka prywatności

Niniejszy dokument stanowi integralną część Regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną przez Rynkuj.pl i korzysta z pojęć tam zdefiniowanych.

 1. Deklaracje prywatności
  1. Rynkuj.pl przykłada ogromną wagę do zachowania prywatności Użytkowników serwisu.
  2. Rynkuj.pl kieruje się podstawową zasadą: serwis Rynkuj.pl nie udostępnia osobom trzecim danych osobowych Użytkowników serwisu bez zgody zainteresowanego.
 2. Ochrona Danych Osobowych
  1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu Ustawy o z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) („Ustawa o ochronie danych”), pozyskanych od Użytkowników w celu realizacji Usług („Dane”) jest spółka Marketplace II Sp. z o.o.. W celu realizacji Ustawy o ochronie danych Spółka dokonała zgłoszenia zbioru danych do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
  2. Dane Użytkownika przekazywane Spółce za pomocą Rynkuj.pl poprzez zaakceptowanie i wysłanie formularza rejestracyjnego pozostają własnością Użytkownika.
  3. Poprzez akceptację odpowiednich klauzul zawartych w formularzu rejestracyjnym Użytkownik wyraża zgodę na:
   • przetwarzanie Danych (w tym także tworzenie baz danych) w celach związanych
   • przekazywanie Użytkownikowi informacji handlowej w rozumieniu przepisu art. z obsługą Użytkownika i świadczeniem Usług przez Spółkę, w tym w celach statystycznych związanych z działalnością Spółki (obligatoryjnie), 2 pkt 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną przez Spółkę i jej Partnerów; na potrzeby świadczenia Usług przez Spółkę pod pojęciem „Newsletter finansowy Rynkuj.pl” należy rozumieć również wszelkie materiały marketingowe Spółki i jej Partnerów przesyłane Użytkownikowi drogą poczty elektronicznej (fakultatywnie).
  4. Poprzez akceptację niniejszego Regulaminu Użytkownik oświadcza, iż został poinformowany o dobrowolności udzielenia zgody na przetwarzanie Danych w zakresie wskazanym w Regulaminie oraz o prawie dostępu do Danych, ich poprawiania i usuwania.
  5. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za politykę prywatności swoich Partnerów i ochronę danych osobowych przez nich przetwarzanych. Spółka realizuje wymaganą przepisami prawa politykę prywatności, która została uregulowana w odrębnym dokumencie publikowanym w Rynkuj.pl.
  6. W każdym przypadku Dane będą przetwarzane zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
 3. Ryzyka związane z korzystaniem z Serwisu oraz zabezpieczenia techniczne
  1. W celu uzyskania dostępu do niektórych Usług, niezbędne jest zalogowanie się za pomocą hasła i własnego adresu e-mail. Wyłączenie cookies w przeglądarce przeważnie nie uniemożliwia korzystania z naszych Usług, ale może spowodować utrudnienia (patrz także „Wymagania Techniczne”).
  2. Pliki typu cookies to informacje zapisywane przez serwer Rynkuj.pl na komputerze Użytkownika, które serwer może odczytać przy każdorazowym połączeniu się z konkretnego komputera. Pliki te stosowane są jedynie do następujących celów:
   • utrzymania połączenia z serwisem;
   • obliczeń statystycznych;
   • opcjonalnie – zapamiętywania danych Użytkownika, wykorzystywanych w celu ponownego logowania do serwisu.
  3. Rynkuj.pl stosuje odpowiednie środki bezpieczeństwa w celu ochrony danych Użytkowników przed nieupoważnionym dostępem, nieupoważnioną zmianą, ujawnieniem lub zniszczeniem.
 4. Wymagania techniczne
  1. W celu bezpiecznego i sprawnego komunikowania się z Serwisem oraz korzystania z Usług zalecamy stosowanie sprzętu i oprogramowania spełniającego następujące wymagania techniczne – poprawnie skonfigurowane przeglądarki internetowe: Firefox minimum 2.0, Internet Explorer minimum 6.0, Opera minimum 9. Przeglądarka internetowa powinna mieć włączoną obsługę Java script i cookies. Minimalna rozdzielczość monitora powinna wynosić 1024x768.
  2. Za problemy wynikające ze stosowania sprzętu niespełniającego powyższych wymogów Rynkuj.pl nie ponosi odpowiedzialności.
 5. Postanowienia dodatkowe
  1. Użytkownik może w każdej chwili cofnąć zgodę na otrzymywanie informacji i przetwarzanie danych przez serwis Rynkuj.pl poprzez przesłanie wiadomości poprzez formularz kontaktowy w zakładce „Kontakt”.
  2. Wszelkie pytania dotyczące niniejszej polityki prywatności prosimy składać za pomocą formularza kontaktowego w zakładce „Kontakt”.