1. Czego oczekujesz od planowanej inwestycji?

Maksymalizacji zysków
Wzrostu wartości w dłuższym terminie
Stałego dochodu
Zabezpieczenia finansowego

2. Jak oceniasz swój stan wiedzy o produktach inwestycyjnych?

Zaawansowany
Średni
Niski
Znikomy

3. Czy zgodziłbyś się zaakceptować spadki swoich inwestycji nawet na poziomie 15-20% w skali roku przy założeniu osiągnięcia wysokich zysków w długim horyzoncie inwestycyjnym?

Zdecydowanie tak
Raczej tak
Raczej nie
Zdecydowanie nie

4. Jeśli ktoś zaproponowałby Ci grę w "Orła i reszkę", to zdecydował(a)byś się na:

Udział w grze "Orzeł czy reszka" - wygrywasz 25,000zł lub tracisz 5,000zł
Otrzymanie 10,000zł bez spełniania żadnych dodatkowych warunków

5. W jakim jesteś wieku?

18-35 lat
36-45 lat
45-55 lat
Powyżej 55 lat

6. Jestem finansowo zabezpieczony i nie będę musieć wypłacać zainwestowanych oszczędności przez najbliższych parę lat

tak
nie

7. Kiedy chciałbyś skorzystać z zainwestowanych środków?

w ciągu najbliższych 5 lat
w okresie 5-10 lat
w okresie 10-15 lat
po upływie 15 lat

8. Jaka jest przybliżona wartość Twojego stałego miesięcznego dochodu po odliczeniu podatków i stałych zobowiązań (spłata kredytu, rachunki)

poniżej 2 000 zł
2 000 - 4 000 zł
4 000 - 7 000 zł
powyżej 7 000 zł

9. Jakie jest główne źródło Twoich dochodów / oszczędności które przeznaczas na inwestycję?

samodzielna działalność gospodarcza
umowa o pracę
wolny zawód
emerytura lub renta
spadek, darowiza, wydarzenie losowe