Zarejestruj się | Zaloguj się
0 Lubię to

Czy zadłużamy się na najważniejsze wydarzenia w naszym życiu?

Według raportu „Ważne wydarzenia w życiu Polaków”, zrealizowanego na zlecenie Lindorff SA, 44% badanych Polaków wyklucza możliwość zadłużenia się z okazji ważnych wydarzeń w ich życiu. Co ciekawe, podobna liczebnie grupa – 41% – aprobuje takie rozwiązanie. Zatem, na które wydarzenia i na jakie kwoty zadłużają się Polacy?


W razie potrzeby

Respondenci zapytani o to, czy byliby gotowi zadłużyć się, aby zorganizować którekolwiek z ważnych w ich życiu wydarzeń, w 13% odpowiedzi udzielili zdecydowanego potwierdzenia, a w 28% wybrali odpowiedź „raczej tak” – i była to odpowiedź z największą ilością wskazań. W badaniu odpowiedzi wykluczających taką możliwość było o kilka procent więcej – 23% ankietowanych uznało, iż raczej nie skorzystałoby z takiej możliwości, a co piąty ankietowany w kontekście pytania skorzystał z wyboru „zdecydowanie nie”.

 

Skłonność do zadłużania się:
13% - zdecydowanie tak
28% - raczej tak
23% - raczej nie
21% - zdecydowanie nie
14% - nie wiem / trudno powiedzieć

 

Jeśli podzielimy wszystkie odpowiedzi na wybory kobiet i mężczyzn, wyniki nadal pozostają zbliżone. W ogólnym rozrachunku mężczyźni w 41% wyraźnie aprobowali takie rozwiązanie, a w 43% wyrazili do niego niechęć. Podobnie kobiety, które również w 41% odpowiedziały, iż zobowiązanie na rzecz ważnych wydarzeń jest dobrą ewentualnością, a 47% zanegowała taki scenariusz.

Delikatne różnice rysują się, jeśli podzielimy te wskazania na bardziej szczegółowe deklaracje. Odpowiedzi „zdecydowanie tak” udzieliło 17% kobiet i tylko 9 % mężczyzn. „Raczej tak” cieszyło się 24% wskazań u kobiet i aż 32% u mężczyzn. Zaprzeczenie „raczej nie” wśród kobiet osiągnęło poziom 27% odpowiedzi, u mężczyzn 20%. „Zdecydowanie nie” – to odpowiedź 20% kobiet i 23% mężczyzn.

Jak wskazują powyższe wyniki, zarówno chęć, jak i niechęć do zaciągania zobowiązań na rzecz ważnych w życiu wydarzeń jest utrzymana na wyrównanym poziomie. Zarówno kobiety, jak i mężczyźni wykazują równy poziom aprobaty, jednakże można zauważyć mniej przekonanych do tego rozwiązania mężczyzn niż kobiet.


Które wydarzenia kosztem zadłużenia?


Respondenci zostali również zapytani, które wydarzenia w ich życiu zostały zorganizowane kosztem zadłużenia się. Niekwestionowanym „liderem” wśród odpowiedzi były ślub i wesele – aż 59% ankietowanych odpowiedziało w ten sposób. Na drugim miejscu znalazł się chrzest dziecka (16%), a na trzecim I komunia święta dziecka (10%). Mniej niż co 10 ankietowany wskazał również wyprawkę dla narodzonego dziecka (8%), 18. urodziny dziecka (7%) czy święta Bożego Narodzenia (3%).

 

Jakie wydarzenia zorganizowano kosztem zadłużenia?
59% - ślub i wesele (swoje / bliskiej osoby)
16% - chrzest dziecka
10% - I komunia dziecka
8% - narodziny dziecka / wyprawka dla noworodka
7% - 18. urodziny dziecka

Czy zadłużamy się na duże kwoty?

Najwięcej respondentów zadłużyło się na kwotę przekraczającą 10 000 zł. Niewielu mniej ankietowanych zadłużyło się na nieco niższą kwotę – 9% wybrało przedział 6 000 zł - 9 999 zł. Trzecim na „podium” okazał się najniższy zakres kwot – 1 000 zł – 1 999 zł z 8% odpowiedzi. 7% badanych wskazało na zobowiązanie w wysokości 4 000 zł – 5 999 zł, a 6% na poziomie 2 000 zł – 3 999 zł i tyle samo osób na odpowiedź „poniżej 1 000 zł”. Optymizmem może napawać fakt, że ponad połowa ankietowanych (51%) nie posiadała w chwili badania zobowiązania.

Polacy do realizacji ważnych wydarzeń w życiu wybierają dość wysokie zobowiązania, często w granicach 10 000 zł lub nawet powyżej tej kwoty, ewentualnie skrajnie niższe – od 1 000 zł do niespełna 2 000 zł. Koreluje to z wcześniej przytaczaną odpowiedzią, iż to wesele i ślub są najczęściej realizowanymi dzięki zobowiązaniom wydarzeniami, a na ten cel zazwyczaj wydaje się najwięcej spośród wszystkich wymienianych przez respondentów wydarzeń.

 

Opublikowane